Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er et Norsk konsern som leverer tjenester og produkter innen områdene gjenvinning av næringsavfall og metaller, innsamling av husholdningsavfall, mottak av masser, industriservice, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.