Brick-metoden

1. Idé- og prosjektutvikling

Prosjektets innledende fase starter gjerne med en idéutveksling og utarbeiding av en enkel skisse med grovkalkyler. Sentrale faktorer kan være lokalisering og tomteevaluering, og vi ser på viktige parametere som tomtepris, arbeidskraft, tilgjengelighet, infrastruktur, avgifter og en eventuell leietakers ønsker og kravspekk.

1. Idé- og prosjektutvikling

2. Forprosjekt

Forprosjektet er styringsverktøyet som leder oss trygt gjennom prosjektet, som beskriver funksjon og omfang og vurderer økonomiske og tekniske investeringer. I samarbeid med brukere, ansatte, nøkkelpersoner og eksterne ressurser etablerer vi hovedtiltaksplan, økonomiske rammer, myndighetskrav og kvalitetsnivå for å sikre en god gjennomføring av prosjektet.

2. Forprosjekt

3. Tilbudsinnhenting

Så er tiden kommet for å utarbeide tilbudsforespørsler, evaluere markedet og foreslå valg av entreprisemodell. Flere entreprenører kommer på banen, og gjennom presise kriterier og en sterkt forankret konkurransementalitet i byggebransjen får vi gode og riktige priser.

3. Tilbudsinnhenting

4. Engasjere entreprenør

I denne fasen har vi innhentet tilbud fra flere «sultne» entreprenører, og vi vurderer sentrale faktorer som kompetanse, kapasitet, pris, referanseprosjekter, soliditet og gjennomføringsevne. På grunnlag av gode tilbudsdokumenter og solid markedskunnskap finner vi den riktige entreprenøren.

4. Engasjere entreprenør

5. Gjennomføring

I gjennomføringsfasen er våre viktigste oppgaver å ivareta byggherrens interesser og sikre at gjennomføringen foregår i samsvar med forprosjektet. Vi gjennomfører kontrollrutiner, sørger for jevnlig rapportering, kvalitetssikrer gjennom myndighetskontakt og prosjektadministrasjonsrutiner og ser til at byggeforskrifter og funksjonskrav blir fulgt.

5. Gjennomføring

6. Overtakelse

I den viktige og krevende overtakelsesfasen gjennomfører og følger vi opp kontrollbefaringer for å sikre at alle mangler utbedres. Vi utarbeider protokoller, utpeker ansvarlige firmaer, følger opp utbedringsarbeidet, rapporterer, purrer og sørger for myndighetsgodkjenning og utarbeidelse av rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold.

6. Overtakelse

7. Garantiperiode

I garantiperioden er det viktig å oppdage eventuelle synlige og skjulte feil og mangler, og Brick bidrar med kunnskap om eventuelle rettslige skritt som må tas før reklamasjonstiden utløper. I denne perioden evaluerer vi prosjektet og noterer oss viktige erfaringer.

7. Garantiperiode

Alle reiser starter med det første skritt.

Har du et prosjekt vi bør snakkes nærmere om? Enten du trenger en a-til-å totalløsning eller kun bistand stedvis i prosessen er sjansene store for at vi kan være en ressurs.