Verktøy

Riktige verktøy er helt nødvendig for et godt resultat på et byggeprosjekt. Helt fra starten, mens prosjektet fortsatt er i støpeskjeen, tar vi i bruk de beste prosjektstyringsverktøyene for å sørge for en knirkefri og effektiv leveranse.
Bimsync

Bimsync

Fagmodeller fra arkitekt og prosjekterende ingeniører legges inn på samme arbeidsplattform for å sikre at løsninger er samstemte. Visualisering i form av modeller brukes i arbeidsmøter med kunder for å avklare løsninger som velges. Saker som skal avklares utveksles gjennom sakslister. Dette siker en strukturert arbeidsprosess i planlegging og prosjektgjennomføring, hvor kundene kan følge arbeidet gjennom hele prosjektforløpet. Dokumentbiblioteket sikrer tilgang til prosjekteringsgrunnlag og premissgivende dokumenter. Systemets versjonskontroll sikrer at sporbarhet og dokumentasjon ivaretas fra forprosjekt til ferdigstillelse. Bimsync® gjør BIM-samarbeidet bedre gjennom å spare tid, redusere risiko og øke kvaliteten. Du trenger ikke installere noe, alt håndteres enkelt i nettleseren din. Samarbeidsverktøyet for bygningsinformasjonsmodeller med støtte for alle buildingSMART standarder (IFC, bSDD, BCF, COBie). Du kan dele og kommunisere om saker, visualisere BIM-modeller i 2D, og 3D og berike modeller med relevant informasjon.

Checked

Checked

En vesentlig del av vårt arbeid handler om nøye kvalitetskontroll og oppfølging av underleverandører. Før et bygg overleveres fra utbygger til kunde skal begge parter kunne være 100% trygg på at «alt er på stell». I Brick bruker vi den digitale plattformen Checkd til kvalitetsoppfølgning, avvikshåndtering og mangelutbedring. Løsningen er app- og skybasert og gjør det enkelt å systematisk kontrollere at alle registrerte punkter og eventuelle avvik er utbedret før det markeres med et OK. Dersom et punkt skal utbedres kan man enkelt sende en arbeidsordre fra systemet og følge opp prosessen med utbedring med den ansvarlige leverandøren. Arbeidsflyten sparer alle parter tid ettersom protokoller og rapporter genereres automatisk og kan signeres elektronisk direkte på skjermen.

Alle reiser starter med det første skritt.

Har du et prosjekt vi bør snakkes nærmere om? Enten du trenger en a-til-å totalløsning eller kun bistand stedvis i prosessen er sjansene store for at vi kan være en ressurs.