Organisering


Brick har ingen bindinger til andre selskaper og er helt uavhengig til både prosjekterings- og gjennomføringsiden. Brick gir byggherren fleksibiliteten og muligheten til å fritt velge optimal enterprisemodell til prosjektet. Dette er svært viktig for kvalitet, fremdrift og økonomi.