NorgesGruppen

Kjernevirksomheten er grossist - og detaljvirksomhet og, konsernet har kunder innenfor servicehandel, storhusholdning og dagligvarehandel. Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO selskaper over hele landet.